Home

Zeebenen in de klas

Om meer bekendheid te geven aan het beroep van zeevarende worden gastlessen gegeven aan groep 7 en 8 van basisscholen. Hier komt een kapitein, loods, werktuigkundige of stuurman in de klas vertellen over zijn of haar beroep en ervaringen op zee.

 

Platform ambassadeurs

Het platform voor ambassadeurs is opgericht als extra hulpmiddel voor de lessen. Materiaal en ervaringen kunnen worden gedeeld. Ben je ambassadeur, maar heb je nog geen toegang tot deze site neem dan contact op met zeebenenindeklas@gmail.com

Aanmelden

.Klik op onderstaande link om je aan te melden voor het platform zeebenenindeklas.

  • Register